Thứ Tư , Tháng Sáu 26 2019
Lập trình android / VIDEO BÀI GIẢNG / Lập trình Android / [Android cơ bản] 18b. Tạo và gửi Notification

[Android cơ bản] 18b. Tạo và gửi Notification

Bạn có một cách vô cùng đơn giản để tạo một notification trong Android cơ bản. Sau đây là những bước để tạo một notification trong ứng dụng của bạn.

Bước 1 – Tạo Notification Builder

Đây là bước đầu tiên, bạn cần tạo một notification builder bằng NotificationCompat.Builder.build(). Bạn sẽ sử dụng Notification Builder để set nhiều thuộc tính Notification như là những icon, tiêu đề nhỏ và to của nó…

Bước 2 – Thiết lập các thuộc tính Notification

Một khi bạn có đối tượng Builder, bạn có thể thiết lập các thuộc tính notification của nó bằng đối tượng Builder như yêu cầu của bạn. Nhưng bắt buộc bạn phải set ít nhất là những thứ sau:

  • Một icon nhỏ, thiết lập bởi setSmallIcon()

  • Một tiêu đề, thiết lập bởi setContentTitle()

  • Một dòng chữ chi tiết, thiết lập bởi setContentText()

Bạn có rất nhiều các thuộc tính tùy chọn mà bạn có thể sử dụng để thiết lập cho Notification được. Để tìm hiểu thêm về chúng, hãy xem những tài liệu tham khảo trên mạng về NotificationCompat.Builder

Bước 3 – Đính kèm các actions

Đây là một phần tùy chọn và nó là bắt buộc nếu bạn muốn đính kèm một action với notification. Một action cho phép người dùng đi trực tiếp từ notification cho tới một activity trong ứng dụng của bạn, nơi mà chúng có thể nhìn vào một hoặc hai event hoặc làm những việc lớn hơn.

Action được xác nhận bởi một PendingIntent bao gồm một Intent bắt đầu một activity trong ứng dụng của bạn. Để có thể liên kết với PendingIntent với một cử chỉ nào đó, hãy gọi phương thức thích hợp của NotificationCompat.Builder. Ví dụ, nếu bạn muốn bắt đầu một activity khi mà người dùng click vào dòng notification trong notification drawer, bạn hãy thêm PendingIntent bằng cách gọi setContentIntent().

Một đối tượng PendingIntent giúp bạn thể hiện một action trong các ứng dụng của bạn, thường là ở một khoảng thời gian sau đó mà không cần phải quan tậm tới ứng dụng của bạn có đang chạy hay không.

Chúng ta đã nhận sự giúp đỡ từ đối tượng stack builder, bao gồm một back stack nhân tạo cho activity đã được khởi động. Nó chắc chắn rằng việc điều hướng về phía sau từ Activity sẽ dẫn ứng dụng của bạn tới màn hình chính.

Bước 4 – Cung cấp notification

Cuối cùng, bạn sẽ truyền đối tượng notification tới hệ thống bằng cách gọi NotificationManager.notify() để gửi notification của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn gọi phương thức NotificationCompat.Builder.build() trong đối tượng builder trước khi thông báo cho nó. Phương thức này kết hợp tất cả các tùy chọn đã được thiết lập và trả về một đối tượng Notification.

[Total: 0    Average: 0/5]

Bạn nên xem

[Android cơ bản] 19b. Lấy vị trí hiện tại

Để lấy vị trí hiện tại, hãy tạo một client location là đối tượng LocationClient, kết …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Facebook chat Vietpro