Thứ Ba , Tháng Bảy 23 2019
Lập trình android / VIDEO BÀI GIẢNG / Lập trình Android / [Android cơ bản] 19. Các service dựa trên location

[Android cơ bản] 19. Các service dựa trên location

API Android Location giúp bạn có thể dễ dàng xây dựng các ứng dụng xác định vị trí mà không cần phải tập trung vào chi tiết của các công nghệ định vị cơ bản.

Việc này sẽ trở nên rất khả thi với sự giúp đỡ của Google Play services bạn sẽ có thể thêm vào app của bạn khả năng xác định vị trí một cách hoàn toàn tự động.

Hướng dẫn này sẽ giúp các bạn cách sử dụng Location Service trong ứng dụng Android của bạn để lấy dữ liệu vị trí, lấy những cập nhật về vị trí và tra cứu địa chỉ..v…v…

Đối tượng Location

Đối tượng location đại diện cho một vị trí địa lý mà bao gồm kinh độ, vĩ độ, mốc thời gian và các thông tin khác như là sự ảnh hưởng, độ cao và vận tốc. Sau đây là những phương thức quan trọng mà bạn có thể sử dụng với đối tượng Location để lấy từng thông tin của vị trí.

Sr.No. Phương thức và mô tả
1 float distanceTo(Location dest)

Trả về khoảng cách ước chừng dưới đơn vị met giữa vị trí này và vị trí khác.

2 float getAccuracy()

Lấy thông số ước tính của vị trí với đơn vị Mét

3 double getAltitude()

Lấy độ cao nếu có với đơn vị mét trên mực nước biển.

4 float getBearing()

Lấy bearing, đơn vị là độ

5 double getLatitude()

Lấy vĩ độ (đơn vị độ)

6 double getLongitude()

Lấy kinh độ (đơn vị độ)

7 float getSpeed()

Lấy tốc độ nếu khả dụng, đơn vị mét/giây

8 boolean hasAccuracy()

True nếu vị trí này có thực

9 boolean hasAltitude()

True nếu vị trí này có độ cao

10 boolean hasBearing()

True nếu vị trí này có bearing

11 boolean hasSpeed()

True nếu vị trí này có tốc độ

12 void reset()

Dọn dẹp nội dung của vị trí

13 void setAccuracy(float accuracy)

Thiết đặt đơn vị của vị trí, mét

14 void setAltitude(double altitude)

Thiết lập độ cao, tính theo mét trên mực nước biển.

15 void setBearing(float bearing)

Thiết lập bearing, theo độ.

16 void setLatitude(double latitude)

Thiết lập vĩ độ, theo độ

17 void setLongitude(double longitude)

Thiết lập kinh độ, theo độ

18 void setSpeed(float speed)

Thiết lập tốc độ, đơn vị mét trên giây

19 String toString()

Trả về một chuỗi bao gồm một mô tả ngắn gọn, dễ đọc của đối tượng này.

 

[Total: 0    Average: 0/5]

Bạn nên xem

[Android cơ bản] 19b. Lấy vị trí hiện tại

Để lấy vị trí hiện tại, hãy tạo một client location là đối tượng LocationClient, kết …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Facebook chat Vietpro