Thứ Ba , Tháng Bảy 23 2019
Lập trình android / VIDEO BÀI GIẢNG / Lập trình Android / [Android cơ bản] 19b. Lấy vị trí hiện tại

[Android cơ bản] 19b. Lấy vị trí hiện tại

Để lấy vị trí hiện tại, hãy tạo một client location là đối tượng LocationClient, kết nối nó với Location Service bằng phương thức connect(), và sau đó hãy gọi phương thức getLastLocation() của nó. Phương thức này sẽ trả về những location gần nhất trong một form của đối tượng Location bao gồm tọa độ kinh độ và vĩ độ và các thông tin khác như tôi đã giải thích ở bài trước. Để có chức năng dựa trên vị trí trong activity của bạn, bạn sẽ phải khởi động 2 interface.

  • GooglePlayServicesClient.OnConnectionFailedListener
  • GooglePlayServicesClient.ConnectionCallbacks

Những interface này cung cấp những phương thức callback quan trọng sau, những phương thức mà bạn cần phải thực thi trong lớp activity của bạn.

Sr.No. Phương thức callback và Mô tả
1 abstract void onConnected(Bundle connectionHint)

Phương thức callback này được gọi khi mà location service được kết nối tới một người dùng thành công. Bạn sẽ sử dụng phương thức connect() để kết nối với người dùng của location.

2 abstract void onDisconnected()

Phương thức callback này được gọi khi mà người dùng bị ngắt kết nối. Bạn sẽ sử dụng phương thức disconnect() để ngắt kết nối từ người dùng của location.

3 abstract void onConnectionFailed(ConnectionResult result)

Phương thức callback này được gọi khi mà có một lỗi kết nối người dùng với service.

Bạn nên tạo location client trong phương thức onCreate() của lớp activity của bạn, sau đó kết nối nó trong onStart(), vì thế Location Services sẽ duy trì vị trí hiện tại trong khi activity của bạn hoàn toàn hiển thị. Bạn nên ngắt kết nối người dùng trong phương thức onStop(), do đó khi ứng dụng của bạn không hiển thị, Location Service sẽ không duy trì vị trí hiện tại. Sự trợ giúp này sẽ tiết kiệm điện năng rất là nhiều.

 

[Total: 0    Average: 0/5]

Bạn nên xem

[Android cơ bản] 19. Các service dựa trên location

API Android Location giúp bạn có thể dễ dàng xây dựng các ứng dụng xác …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Facebook chat Vietpro