Thứ Hai , Tháng Bảy 22 2019
Lập trình android / VIDEO BÀI GIẢNG / Lập trình Android / [Android Cơ Bản] 20. Gửi email trong Android

[Android Cơ Bản] 20. Gửi email trong Android

Email là một thư dưới dạng điện tử từ một người dùng hệ thống tới một hay nhiều người nhận qua một mạng lưới.

Trước khi bắt đầu email activity trong Android cơ bản, bạn phải biết các chức năng Email với Intent. Intent sẽ mang dữ liệu từ một thành phần tới các thành phần khác trong ứng dụng hoặc ngoài ứng dụng.

Để gửi một email từ ứng dụng của bạn, bạn không phải thực thi một email client từ đầu, nhưng bạn có thể sử dụng một email client đã tồn tại như là ứng dụng email mặc định trong Android, Gmail, Outlook…v…v.. Để phục vụ mục đích này chúng ta ần phải viết một activity sẽ khởi động một email client, sử dụng một intent ngầm định với action và dữ liệu đúng. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ gửi một email từ ứng dụng của chúng ta bằng cách sử dụng một đối tượng Intent mà khởi động các email client đã có sẵn.

Phần sau đây sẽ giải thích các phần khác nhau của đối tượng intent bắt buộc để gửi một email.

Đối tượng Intent – Action để gửi email

Bạn sẽ sử dụng ACTION_SEND để khởi động một email client đã cài đặt trong thiết bị Android của bạn. Sau đây là cú pháp đơn giản để tạo một intent với action ACTION_SEND

Đối tượng Intent – Data/Type để gửi email

Để gửi một email bạn cần phải phân biệt mailto: như là một URI sử dụng phương thức setData() và kiểu dữ liệu sẽ là text/plain sử dụng phương thức setType() như sau:

Đối tượng Intent – Bàn thêm về gửi email

Android có một support bên trong để thêm các trường TO, SUBJECT, CC, TEXT v…v.. mà có thể được đính kèm vào intent trước khi gửi intent tới một email client xác định. Bạn có thể sử dụng những trường bổ sung sau trong email của bạn.

Sr.No. Dữ liệu bổ sung & Mô tả
1 EXTRA_BCC

Một String[] giữ các địa chỉ email không cho phép sao chép

2 EXTRA_CC

Một String[] giữ các địa chỉ email cho phép sao chép

3 EXTRA_EMAIL

Một String[] giữ các địa chỉ email phải được gửi tới

4 EXTRA_HTML_TEXT

Một chuỗi hằng số liên kết với Intent, được sử dụng với ACTION_SEND để cung cấp một sự thay thế với EXTRA_TEXT như là một đoạn text format theo HTML

5 EXTRA_SUBJECT

Một chuỗi hằng số để bạn tùy chọn subject của email

6 EXTRA_TEXT

Một hằng số CharSequence được liên kết với Intent, được sử dụng với ACTION_SEND để cung cấp dữ liệu bằng chữ có thể được gửi.

7 EXTRA_TITLE

Một tiêu đề dialog CharSequence cung cấp tới người dùng khi đuwọc sử dụng với một ACTION_CHOOSER.

Sau đây là ví dụ cho bạn thấy rõ cách làm thế nào để gán dữ liệu bổ sung vào intent của bạn.

Code phía trên sẽ cho ra kết quả sau

email

 

[Total: 1    Average: 4/5]

Bạn nên xem

[Android cơ bản] 19. Các service dựa trên location

API Android Location giúp bạn có thể dễ dàng xây dựng các ứng dụng xác …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Facebook chat Vietpro