Thứ Tư , Tháng Sáu 26 2019
Lập trình android / Bùi Văn Đạt (page 10)

Bùi Văn Đạt

Hướng dẫn AsyncTask với SQLite

Đầu tiên mình sẽ nói sơ qua về AsyncTask và SQLite. Về AsyncTask mọi người có thể tham khảo tại đây: http://www.brighthub.com/mobile/google-android/articles/82805.aspx Còn về SQLite thì sao, các bạn cũng chịu khó search Google nhé, có rất nhiều nguồn với đầy đủ các thông tin. Ok giờ mình sẽ vào vấn …

Đọc thêm »

Hướng dẫn tạo ActionBar bằng XML

Cách làm hiệu ứng fade-out bằng TransitionDrawable.reverseTransition() Hình ảnh demo B1: chỉnh sửa file mail.xml để thêm vào đó button reverse transition. [crayon-5d12e89a76f8c846570337/] B2: chỉnh sửa code java activity để gọi myTransitionDrawable.reverseTransition(1000) sau khi nhấn vào button vừa tạo ở bước 1. [crayon-5d12e89a76f93423722591/] Ok xong! Quá đơn giản chỉ với 2 bước ngắn …

Đọc thêm »
Facebook chat Vietpro