Thứ Tư , Tháng Sáu 26 2019
Lập trình android / Bùi Văn Đạt (page 2)

Bùi Văn Đạt

[Android cơ bản] 16. Tìm hiểu về những thành phần tùy chọn

Thực thi các thành phần riêng trong các thành phần được tích hợp sơ bộ với các lớp phụ mở rộng chưa lớp định nghĩa riêng Android cung cấp một danh sách lớn các widget như là button, TextView, EditText, ListView, Checkbox, RadioButton, Gallery, Spinner, AutoCompleteTextView..v…v… bạn có thể dùng chúng …

Đọc thêm »
Facebook chat Vietpro