Thứ Tư , Tháng Sáu 26 2019
Lập trình android / Bùi Văn Đạt (page 20)

Bùi Văn Đạt

Bài 3: Biến trong Java

Trong Java, các đối tượng lưu trữ các câu lệnh trong biến. Các biến được sử dụng như dùng để chứa các giá trị(int, long, string …) trong suốt chu kỳ sống của một ứng dụng. Định nghĩa biến Để định nghĩa biến, chugs ta cần gán một kiểu dữ …

Đọc thêm »
Facebook chat Vietpro