Thứ Hai , Tháng Bảy 22 2019
Lập trình android / VIDEO / Java 01 – Kiểu dữ liệu , Hằng , Biến trong Java

Java 01 – Kiểu dữ liệu , Hằng , Biến trong Java

       KIỂU DỮ LIỆU , HẰNG , BIẾN TRONG JAVA

       1. KIỂU DỮ LIỆU TRONG JAVA: Khi định nghĩa một biến trong Java , bạn phải khai báo cho bộ biên dịch biết , biến đó là loại gì , nó sẽ được lưu trữ một số nguyên , một ký tự , hoặc một loại dữ liệu nào đó . Thông tin này báo cho bộ biên dịch tạo ra bao nhiêu khoảng trống để cấp phát bộ nhớ phụ thuộc vào kiểu dữ liệu  của biến

       2. BIẾN TRONG JAVA : Biến là một đoạn mã ngắn dùng để lưu trữ giá trị và có thể thay đổi trong quá trình chúng ta làm việc

      Cú pháp khai báo biến trong Java : <Kiểu Dữ Liệu><Tên Biến>

     Quy tắc đặt tên biến trong Java : Tên biến phải viết ngắn gọn và có ý nghĩa , Tên biến phải bắt đầu bằng một ký tự (A-Z , hoặc a-z) dấu $ hoặc dấu _

     3. HẰNG TRONG JAVA : Hằng là một giá trị bất biến trong chương trình , tên hằng  nên viết hoa 

 

[Total: 0    Average: 0/5]

Bạn nên xem

[Android cơ bản] 19b. Lấy vị trí hiện tại

Để lấy vị trí hiện tại, hãy tạo một client location là đối tượng LocationClient, kết …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Facebook chat Vietpro