Thứ Ba , Tháng Bảy 23 2019
Lập trình android / VIDEO / Java 02 – Toán tử , biểu thức , hàm toán học trong Java

Java 02 – Toán tử , biểu thức , hàm toán học trong Java

 

TOÁN TỬ , BIỂU THỨC VÀ HÀM TOÁN HỌC TRONG JAVA

1.PHÉP TOÁN SỐ HỌC :

 + : Phép Cộng

 – : Phép Trừ

 * : Phép Nhân

 / : Phép chia – trả về kết quả của phép chia 

% : Phép chia – trả về phần dư của phép chia 

2. PHÉP TOÁN MỘT NGÔI :

Phép toán một ngôi yêu cầu chỉ một toán hạng. Chúng thực thi một vài phép toán tăng lên hoặc giảm đi của một biến, phủ định một biểu thức.

++ : Phép toán tăng , tăng giá trị của biến lên 1 đơn vị

— : Phép toán giảm , giảm giá trị của biến 1 đơn vị

! : Phép toán bù logic , nghịch đảo giá trị  boolean

3. CÁC PHÉP TOÁN QUAN HỆ VÀ LOGIC :

== : Phép so sánh bằng – kiểm tra trạng thái bằng nhau của hai số

!= : Phép so sánh không bằng –  kiểm tra sự không bằng nhau của hai giá trị

> : Lớn hơn – kiểm tra giá trị của bên trái lớn hơn giá trị bên phải

< : Nhỏ hơn – kiểm tra giá trị của bên trái nhỏ hơn giá trị bên phải

>= : Lớn hơn hoặc bằng – kiểm tra giá trị bên trái lớn hơn hoặc bằng giá trị bên phải

<= : Nhỏ hơn hoặc bằng – kiểm tra giá trị bên trái nhỏ hơn hoặc bằng giá trị bên phải

&&: Điều kiện và – trả về true nếu các biểu thức là đúng 

||: Điều kiện hoặc – Chỉ sai khi các biểu thức cùng sai còn lại là đúng tất

 

[Total: 1    Average: 5/5]

Bạn nên xem

[Android cơ bản] 19b. Lấy vị trí hiện tại

Để lấy vị trí hiện tại, hãy tạo một client location là đối tượng LocationClient, kết …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Facebook chat Vietpro