Thứ Ba , Tháng Bảy 23 2019
Lập trình android / VIDEO / Java 03 – Biểu thức điều kiện IF ELSE và SWITCH CASE

Java 03 – Biểu thức điều kiện IF ELSE và SWITCH CASE

BIỂU THỨC ĐIỀU KIỆN IF ELSE VÀ SWITCH CASE :

1 .CẤU TRÚC IF ELSE :

if (<điều_kiện>){
    <khối _lệnh1>;
}else{
    <khối _lệnh2>;
}

Dịch ra ngôn ngữ tự nhiên là nếu đúng thì thực hiện khối lệnh 1 còn không thì thực hiện khối lệnh 2.

2. CẤU TRÚC SWITCH CASE :

Khi chúng ta cần xử lý các sự kiện liên quan tới nhiều trường hợp giá trị của biến thì ta dùng switch case.

switch(<Điều kiện>){

          case :<Giá trị 1>

                   <khối _lệnh1>;

                   break;

          case :<Giá trị 2>

<khối _lệnh2>;

                   break;

          …..

          default:

                    break;

}


[Total: 0    Average: 0/5]

Bạn nên xem

[Android cơ bản] 19b. Lấy vị trí hiện tại

Để lấy vị trí hiện tại, hãy tạo một client location là đối tượng LocationClient, kết …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Facebook chat Vietpro