Thứ Bảy , Tháng Một 19 2019
Lập trình android / VIDEO BÀI GIẢNG / Lập trình Android (page 20)

Lập trình Android

Lập trình Android

Fragment trong Android

Android Fragment là một phần của hoạt động, có thể có nhiều hơn một Fragment  trong một hoạt động. Những mảnh vỡ đại diện cho nhiều màn hình bên trong một hoạt động. Vòng đời  của Android Fragment  đang bị ảnh hưởng bởi vòng đời hoạt động vì các mảnh vỡ …

Đọc thêm »

ProgressBar trong Android

Chúng tôi có thể hiển thị các hộp thoại android thanh tiến trình để hiển thị trạng thái của công việc đang được thực hiện ví dụ tải tập tin, phân tích tình trạng của công việc vv.  Trong ví dụ lập trình android này, chúng tôi đang hiển thị …

Đọc thêm »
Facebook chat Vietpro