Thứ Ba , Tháng Bảy 23 2019

Lập trình IOS

Lập trình IOS

Hướng dẫn tạo ActionBar bằng XML

Cách làm hiệu ứng fade-out bằng TransitionDrawable.reverseTransition() Hình ảnh demo B1: chỉnh sửa file mail.xml để thêm vào đó button reverse transition. [crayon-5d36075613aec668613293/] B2: chỉnh sửa code java activity để gọi myTransitionDrawable.reverseTransition(1000) sau khi nhấn vào button vừa tạo ở bước 1. [crayon-5d36075613afa489642319/] Ok xong! Quá đơn giản chỉ với 2 bước ngắn …

Đọc thêm »
Facebook chat Vietpro