Thứ Tư , Tháng Sáu 26 2019
Lập trình android / VIDEO BÀI GIẢNG / Lập trình Java / Biến cục bộ trong Java

Biến cục bộ trong Java

Bài học về Biến trong Java đã giới thiệu tổng quan cho các bạn các loại biến. Các biến được khai báo bên trong các phương thức của một chương trình Java được gọi là biến cục bộ. Bài học Java này, các bạn sẽ được giới thiệu chi tiết về biến cục bộ.

Các quy tắc cho biến cục bộ

– Biến cục bộ không thể sử dụng bất kỳ cấp độ truy cập kể từ phạm vi của nó chỉ là bên trong phương thức.

– Cuối cùng là Only Non Access Modifier có thể được áp dụng cho một biến cục bộ.

– Biến cục bộ không được gán một giá trị mặc định, do đó chúng cần phải được khởi tạo.

Ví dụ về biến cục bộ

 

Quy ước đặt tên

Không có quy tắc cụ thể để đặt tên một biến cục bộ. Tất cả các quy tắc của các biến được áp dụng cho các biến cục bộ.

Dưới đây đề cập là các quy tắc đặt tên cho một biến cục bộ.

– Tên biến là trường hợp nhạy cảm.

– Không có giới hạn về độ dài của một biến cục bộ.

– Nếu một tên biến là một từ duy nhất sau đó tất cả các nhân vật phải ở trong trường hợp thấp hơn.
 

Điểm Bullet

– Biến không thể sử dụng bất kỳ cấp độ truy cập vì nó có sự sống bên trong phương thức.

– Cuối cùng là chỉ sửa đổi lần truy cập không có thể được áp dụng để biến cục bộ.

– Các biến cục bộ không có giá trị mặc định, do đó biến cục bộ cần phải được bắt đầu trước khi nó có thể được sử dụng.

>>  Cấu trúc trong ngôn ngữ Java

>>  Lớp và Đối tượng trong Java cơ bản

—————— || ——————
Trung tâm Đào tạo học lập trình Game Mobile với các Khóa học lập trình android cơ bản nâng cao tại Hà Nôi !

[Total: 2    Average: 5/5]

Bạn nên xem

[Android cơ bản] 19b. Lấy vị trí hiện tại

Để lấy vị trí hiện tại, hãy tạo một client location là đối tượng LocationClient, kết …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Facebook chat Vietpro