Thứ Tư , Tháng Sáu 26 2019
Lập trình android / VIDEO BÀI GIẢNG / Lập trình Java / Biến tham chiếu trong ngôn ngữ Java

Biến tham chiếu trong ngôn ngữ Java

Cách duy nhất bạn có thể truy cập một đối tượng là thông qua một biến tham chiếu. Một biến tham chiếu được tuyên bố là của một loại hình cụ thể và loại mà không bao giờ có thể được thay đổi. Biến tham chiếu có thể được khai báo là biến tĩnh, các biến đối tượng, phương pháp thông số, hoặc các biến địa phương.

Một biến tham chiếu là tuyên bố cuối cùng có thể không bao giờ được chỉ định để chỉ một đối tượng khác nhau. Các dữ liệu trong đối tượng có thể được sửa đổi, nhưng các biến tham chiếu không thể thay đổi.

Biến tham chiếu được dùng để chỉ một đối tượng. Chúng được khai báo với một loại hình cụ thể mà không thể thay đổi.

1. Biến tham chiếu là gì?

Biến có thể được chia làm hai loại sau:

Trong câu lệnh đầu tiên, d1 được gọi là biến tham chiếu(không phải đối tượng). Một biến chỉ một tên lớp là được biết với biến tham chiếu. Một biến tham chiếu không thể làm việc như một đối tượng trong khi nó được chuyển đổi trong một đối tượng. Trong câu lệnh thứ hai, biến tham chiếu là được chuyển đổi trong một đối tượng.

Như chúng ta đã biết, một biến tham chiếu không thể làm việc như một đối tượng cho đến khi nó được chuyển đổi. Nhưng vẫn còn, biến tham chiếu có thể được sử dụng để gán với một đối tượng. Quan sát những điều sau đây.

Mặc dù thông qua biến d2 và d3 là biến tham chiếu nhưng chúng vẫn được sử dụng như đối tượng để gọi giá trị x. Và điều gì sẽ xảy ra, kết quả như thế nào, khi nào được chỉ định, d2 và d3 được tham chiếu như vị trí của x. Xem ví dụ dưới đây:

20 kết quả được in ra kết quả vị trí giống nhau. Nếu 1 giá trị thay đổi, giá trị khác cũng bị ảnh hưởng theo.

2. Các loại biến tham chiếu

– Biến tĩnh

– Biến đối tượng

– Phương pháp Parameter

– Biến địa phương

Ví dụ biến tĩnh

Ví dụ : Instance/ Local/Method Parameter

>>  Biến đối tượng trong Java

>>  Cấu trúc trong ngôn ngữ Java

—————— || ——————
Trung tâm Đào tạo học lập trình Game Mobile với các Khóa học lập trình android cơ bản nâng cao tại Hà Nội !

[Total: 2    Average: 3/5]

Bạn nên xem

[Android cơ bản] 19b. Lấy vị trí hiện tại

Để lấy vị trí hiện tại, hãy tạo một client location là đối tượng LocationClient, kết …

2 bình luận

  1. sac longchamp soldes

    Good job

  2. Your website can go viral, you need some initial traffic only.
    How to get initial traffic??? Search in google
    for: Willard’s Tips SM Traffic

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Facebook chat Vietpro