Thứ Ba , Tháng Bảy 23 2019
Lập trình android / VIDEO BÀI GIẢNG / Lập trình Android / Cách hoạt động giữa Service và Activity trong lập trình Android

Cách hoạt động giữa Service và Activity trong lập trình Android

Trong trường hợp sự tác động qua lại giữa Service và Activity này, không có nhu cầu về Service của bạn để tương tác với bất kỳ Activity, bởi vì mục đích chính của nó là để lưu tọa độ vào một cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, giả sử bạn muốn giám sát cho một địa điểm cụ thể. Khi dịch vụ đăng nhập một địa chỉ mà là ở gần vị trí bạn đang giám sát, nó có thể cần phải truyền đạt thông tin đó để hoạt động . Trong trường hợp lập tình android này, bạn sẽ cần phải đưa ra một cách cho các Service tương tác với Activity này.

Để thông báo cho một hoạt động khi một dịch vụ đã hoàn thành thực hiện của nó, bạn thực hiện một ý định sử dụng các phương pháp sendBroadcast():

Hành động trong nội dung mà bạn đang thực hiện là thiết lập “FILE_DOWNLOADED_ACTION”, có nghĩa là mọi hoạt động đang nghe để Intent này được gọi. Trong file MainActivity.java, bạn có thể thấy phương thức resisterReceiver() từ lớp IntentFilter.

Service và Activity trong lập trình Android

Khi Intent được nhận, nó tự thực hiện một trường hợp của lớp BroarcastReceiver mà bạn đã định nghĩa:

Trong trường hợp này, bạn có thể hiển thị dòng chữ “File downloaded“. Đương nhiên, nếu bạn cần một số dữ liệu từ máy chủ để hoạt động, bạn có thể sử dụng đối tượng Intent. 

>> Gửi mail trong lập trình Android

>> Networking trong lập trình Android

—————– || —————–
Trung tâm Đào tạo học lập trình Mobile với các Khóa học lập trình Android cơ bản nâng cao tại Vietpro!

[Total: 1    Average: 4/5]

Bạn nên xem

[Android cơ bản] 19b. Lấy vị trí hiện tại

Để lấy vị trí hiện tại, hãy tạo một client location là đối tượng LocationClient, kết …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Facebook chat Vietpro