Thứ Bảy , Tháng Một 19 2019
Lập trình android / VIDEO BÀI GIẢNG / Lập trình Android / Cách sử dụng Alert trong lập trình Android

Cách sử dụng Alert trong lập trình Android

Trong bài học lap trinh android này, các bạn sẽ được học cách hiển thị lỗi, lựa chọn,… các thông báo tương tác dựa vào sử dụng Alerts. Cảnh báo hành động Alerts như MessageBox hoặc JOptionPane trong J2SE, chúng có các nút có thể được sử dụng để đưa ra những thông báo quyết định xử lý trường hợp nào đó.

Tạo thông báo Alert trong Android 

Ví dụ: cách tạo một Alert và hiển thị Alert ra màn hình

Với đoạn mã trên sẽ hiển thị dòng thông báo Alert sau:
alerts trong android 1

Rất dễ dàng để các bạn hoàn thành đoạn mã trên, với điều đầu tiên các bạn tạo ra một AlertDialog.Builder, sử dụng các đối tượng để xây dựng đối tượng AlertDialog. Các bạn hãy xác định tiêu đề và biểu tượng của các cảnh báo, sau đó hiển thị văn bản trong phần Alert tin nhắn.

Các AlertDialog có thể hiển thị lên đến ba nút:

Nút Positive: Đại diện cho nút OK.

Nút Negative: Đại diện cho các nút Cancel.

Nút Neutral nút: Đại diện cho một nút để thực hiện một chức năng khác hơn là ok hoặc Cancel.

Chú ý: Không hạn chế sử dụng 3 button, chúng có thể được thực hiện các chức năng tương tự; chỉ có sự khác biệt là phải theo một logic. Có đặc điểm của 3 button này là đều hiển thị hộp thoại Alert.

Sau đó, các bạn đặt đoạn mã text và xử lý các nhấp chuột trên mỗi button. Việc xử lý các nút button là độc lập với nhau, trong đây chúng tôi đã cho thêm các dòng AlertDialog ad=builder.create(); và ad.cancel(); . Dòng đầu tiên nhận một tham chiếu đến hộp thoại được hiện ra và được xây dựng để cung cấp các chức năng bổ sung như phương thức cancel(). Phương thức cancel được gọi là onCancel. Chúng ta có thể thay thế mã trước với những điều kiện sau:

Hiển thị Custom Views của Alert trong Android

Alert có thể được thiển hị các điểm phức tạp hơn là một tin nhắn văn bản đơn giản. Tạo một file layout XML gọi là alertview.xml như sau:

Để hiển thị view này như các view khác, chúng ta làm như sau:

Điểm hay trong việc tiếp cận này là các cảnh cáo hoàn toàn tương tác lẫn nhau. Bằng cách nhấn vào button, bạn có thể thay đổi giá trị của bất kỳ view thông báo hoặc trong các hoạt động.

Một điểm nữa, bạn có thể thiết lập các tiêu đề của các Alert để có một cái nhìn tùy chỉnh thông qua phương pháp builder.setCustomTitle(View v) trong cách mô tả trên.

Hiển thị một cảnh báo Alert của Items

Alerts có thể hiển thị một danh sách các mục từ người sử dụng chọn như sau:

Để hiển thị một alert như sau:
alerts trong android 2

Chú ý:

– Các bạn không cần phải chỉ định bất kỳ một button nào vì người dùng nhấp chuột vào bất kỳ một Item nào, các cảnh báo alert sẽ bị bác bỏ.

– Nếu danh sách các mục trong một Adapter, các bạn có thể đạt được kết quả khi sử dụng phương thức builder.setAdapter(Adapter ad,OnClickListener listner) :

hoặc các mục được trả về từ cơ cở dữ liệu trong một con trỏ, các bạn có thể sử dụng builder.setCursor(Cursor cursor, OnClickListener listner, String labelColumn).

Hiển thị Alert với các Item được lựa chọn

Các bạn có thể thêm các item để cảnh báo alert với sự lựa chọn dù sự lựa chọn này là lựa chọn duy nhất(Radio button) hoặc nhiều lựa chọn (Check boxes).

Để hiển thị lựa chọn duy nhất :

Tham số thứ hai của setMultiChoiceItems là một mảng các giá trị boolean đó nêu rõ mục được thiết lập lựa chọn.

Nếu bạn muốn có sản phẩm được lựa chọn, sau đó đặt nó là null, nếu không chỉ định một mảng với chiều dài tương tự của các mục có giá trị boolean chỉ ra những mục được chọn như sau :

Chúc các bạn thành công!

>>  Chia sẻ chức năng giữa Apps Android với AIDL

>>  Toán tử gán trong ngôn ngữ Java

————— || —————
Trung tâm Đào tạo học lập trình Game Mobile với các Khóa học lập trình android cơ bản tại Hà Nội !

[Total: 0    Average: 0/5]

Bạn nên xem

[Android cơ bản] 19b. Lấy vị trí hiện tại

Để lấy vị trí hiện tại, hãy tạo một client location là đối tượng LocationClient, kết …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Facebook chat Vietpro