Thứ Bảy , Tháng Một 19 2019
Lập trình android / VIDEO BÀI GIẢNG / Lập trình Android / Camera trong lập trình Android

Camera trong lập trình Android

Camera được sử dụng chủ yếu để chụp hình ảnh và video. Chúng ta có thể kiểm soát các máy ảnh bằng cách sử dụng phương pháp của camera api. Android cung cấp cơ sở để làm việc trên máy ảnh bằng 2 cách:

– Camera Intent

– Camera API

Lớp cơ bản của Camera Intent và API

Có chủ yếu là bốn lớp mà chúng ta sẽ thảo luận.

1. Intent: Bằng sự giúp đỡ của 2 hằng số của lớp MediaStore, chúng ta có thể chụp hình ảnh và video mà không cần sử dụng các ví dụ của lớp Camera:

– ACTION_IMAGE_CAPTURE
– ACTION_VIDEO_CAPTURE

2. Camera: Đây là lớp chính của camera api, mà có thể được sử dụng để đưa hình ảnh và video.

3. SurfaceView: Nó đại diện cho một bề mặt bản xem trước của máy ảnh trực tiếp.

4. MediaRecorder: Nó được sử dụng để ghi lại các video sử dụng máy ảnh. Nó cũng có thể được sử dụng để ghi lại các file âm thanh như chúng ta đã thấy trong các ví dụ trước về khuôn khổ phương tiện truyền thông.

Android ứng dụng máy ảnh ví dụ như Camera Intent

Trong ví dụ này, chúng ta đang viết mã đơn giản để chụp ảnh bằng camera và hiển thị các hình ảnh bằng cách sử dụng ImageView.

Kéo một ImageView và một nút từ pallete, bây giờ các tập tin xml sẽ giống như thế này:

File: activity_main.xml

Lớp Activity

Chúng ta hãy viết code để chụp ảnh bằng camera và hiển thị nó trên xem hình ảnh.

File: MainActivity.java

Kết quả:
Camera android

>>  Bluetooth trong lập trình Android

>>   Caller Talker trong lập trình Android

——————— || ———————
Trung tâm Đào tạo học lập trình Game Mobile với các Khóa học lập trình android cơ bản nâng cao tại Hà Nội!

[Total: 1    Average: 5/5]

Bạn nên xem

[Android cơ bản] 19b. Lấy vị trí hiện tại

Để lấy vị trí hiện tại, hãy tạo một client location là đối tượng LocationClient, kết …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Facebook chat Vietpro