Thứ Tư , Tháng Sáu 26 2019
Lập trình android / VIDEO BÀI GIẢNG / Lập trình Android / Hướng dẫn xử lý với TableView

Hướng dẫn xử lý với TableView

Trong lập trình Android thì việc sắp xếp những dữ liệu theo bảng là một thao tác rất cần. Những dữ liệu này có thể là mặc định hoặc là những dữ liệu thường xuyên được cập nhật qua Webservice. Vậy chúng ta phải làm sao để hiển thị dữ liệu này? Thoe mình thì có 2 cách thông thường để hiển thị dữ liệu:

Cách 1: Dùng XML layout

Cách 2: Code trực tiếp trong Activity

Để có thể thử nghiệm, ta thử hiển thị hình sau trên màn hình Android:

Screenshot-5554-AndroidTest

Ta cần tiến hành thực thi theo hai cách:

Cách 1: Dùng XML layout:

1. Tạo 1 project mới đặt tên là TableSample

2. Tạo mới XML layout trong res/layout/table.xml. Tệp tin layout này có nội dung như sau:

3. Đưa ảnh vào res/drawable

4. Thay đổi cách hiển thị layout trong Activity như dưới đây:

Kết quả sẽ hiển thị là:

Screenshot-5554-AndroidTest-1

Cách 2: Trực tiếp code trong activity. Cách này thì linh hoạt hơn rất nhiều trong việc xử lý các dữ liệu động. Ta sẽ thay đổi activity như sau:

Kết quả:

Screenshot-5554-AndroidTest

Tải toàn bộ source code tại đây

[Total: 0    Average: 0/5]

Bạn nên xem

[Android cơ bản] 19b. Lấy vị trí hiện tại

Để lấy vị trí hiện tại, hãy tạo một client location là đối tượng LocationClient, kết …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Facebook chat Vietpro