Thứ Tư , Tháng Sáu 26 2019
Lập trình android / VIDEO BÀI GIẢNG / Lập trình Android / Hướng dẫn tạo mẫu Singleton trong lập trình Android

Hướng dẫn tạo mẫu Singleton trong lập trình Android

Singleton là mô hình phổ biến để tìm hiểu và thực hiện trong lập trình android. Một lớp singleton chỉ có một trường hợp và được truy cập xảy ra từ bất cứ nơi nào trong chương trình. Singleton được sử dụng khi các bạn cần kết nối đối tượng đến phần lưu trữ, kết nối cơ sở dữ liệu, các giao thức truyền thông,…

Background

Các bạn tạo một ứng dụng đơn giản, ứng dụng sẽ lưu trữ tên người sử dụng username từ hành động đăng nhập và trả về thông báo “Welcome [tên của bạn]” trên màn hình khi bạn đăng nhập thành công. Ý tưởng là sử dụng một lớp duy nhất để lưu trữ và được cung cấp trong hai lớp khác nhau. Các bạn sẽ bỏ qua tên truy cập và mật khẩu kiểm tra, ví dụ như là tập trung vào các khái niệm cơ bản của lớp singleton.

Sử dụng mã lệnh tạo mẫu Singleton trong lập trình android 

Các lớp singleton sẽ lưu trữ tên người dùng username. Thường trong thực tế được lưu trữ trên các phiên và được gọi là “SingletonSession.java“.

SingletonSession.java

Như các bạn đã sử dụng với hai hoạt động là LoginActivityWelcomeActivity, các bạn sẽ có giao layout là activity_login.xml activity_welcome.xml.

activity_login.xml

activity_welcome.xml

Bây giờ thực hiện SingleSession trong lớp LoginActivity.java và WelcomeActivity.java như dưới đây;

LoginActivity.java

Trong LoginActivity.java, chúng ta có trường hợp của lớp SingleSession với lớp setUsername() từ hoạt động đăng nhập.

Như bạn thấy, đây là lần đầu tiên chúng ta gọi SingletonSession và trường hợp lớp không có biến. Nó sẽ tạo ra một biến và giá trị trả lại.

WelcomeActivity.java

Trong WelcomeActivity.java, gọi lại lớp SingleSession, nhưng thời gian này sẽ trả lại giá trị giống trong giá trị đã tạo trong LoginActivity.java. Kết quả sau khi thực hiện xong được thể hiện dưới đây.

Kết quả:
mau singleton trong android 1

mau singleton trong android 2
>>    Cách sử dụng Alert trong lập trình Android

————— || —————
Trung tâm Đào tạo học lập trình android cơ bản  tại Hà Nội !

[Total: 1    Average: 5/5]

Bạn nên xem

[Android cơ bản] 19b. Lấy vị trí hiện tại

Để lấy vị trí hiện tại, hãy tạo một client location là đối tượng LocationClient, kết …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Facebook chat Vietpro