Thứ Ba , Tháng Bảy 23 2019
Lập trình android / Tag Archives: tự học lập trình android

Tag Archives: tự học lập trình android

Call State trong lập trình Android

Chúng ta cũng có thể nhận được các thông tin về trạng thái cuộc gọi bằng cách sử dụng các lớp TelephonyManager. Với mục đích này, chúng ta cần phải gọi phương thức của lớp TelephonyManager bằng cách qua trường hợp PhonStateListener. Giao diện PhoneStateListener phải được thực hiện để …

Đọc thêm »
Facebook chat Vietpro