Thứ Tư , Tháng Sáu 26 2019
Lập trình android / VIDEO BÀI GIẢNG / Lập trình Java / Vòng lặp for trong ngôn ngữ Java

Vòng lặp for trong ngôn ngữ Java

Vòng lặp for trong Java là một cấu trúc điều khiển vòng lặp, cho phép bạn có thể viết hiệu quả một vòng lặp để thực thi lệnh với số lần phù hợp.

Một vòng lặp sử dụng khi bạn biết rằng nhiệm vụ được lặp lại với bao nhiêu lần.

Cú pháp vòng lặp for 

Cú pháp của vòng lặp for :

Dưới đây là một số điều kiện với vòng lặp for:

– Các bước khởi tạo được thực hiện đầu tiên và chỉ một lần. Bước này cho phép bạn khai báo và khởi tại bất kỳ biến điều khiển vòng lặp. Bước này kết thúc với một dấu chấm phẩy “;” .

– Các biểu thức Boolean được đánh giá; nếu là true thì được thực thi, ngược lại thì không được thực thi và control sẽ nhảu đến câu lệnh tiếp theo của vòng lặp for.

– Sau khi vòng lặp được thực thi, control nhảy trở lại để cập nhập câu lệnh. Câu lệnh này cho phép bạn cập nhật bất kỳ biến điều khiển vòng lặp, có thể kết thúc bằng dấu chấm phẩy.

– Các biểu thức Boolean được đánh giá l ại. Nếu là true thì các vòng lặp được thực hiện và lặp lại quá trình. Ngược lại biểu thức Boolean là sai, vòng lặp kết thúc.

Biểu đồ luồng của vòng lặp for trong Java

java_for_loop

Ví dụ

Ví dụ: Mã lệnh vòng lặp for

Kết quả:

 

>>    Hướng dẫn tạo mẫu Singleton trong lập trình Android

>>   Câu lệnh Switch Case trong ngôn ngữ Java

 

———————– || ———————–

Trung tâm Đào tạo học lập trình Game Mobile với các Khóa học lập trình android cơ bản nâng cao tại Hà Nội !

[Total: 1    Average: 3/5]

Bạn nên xem

[Android cơ bản] 19b. Lấy vị trí hiện tại

Để lấy vị trí hiện tại, hãy tạo một client location là đối tượng LocationClient, kết …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Facebook chat Vietpro